Människorättsklinik

Juridiska institutionen bedriver en Människorättsklinik som gör det möjligt för studenter vid Juristprogrammet att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar under ledning av forskare och lärare vid Juridiska institutionen. Kliniken finansieras av Vinnova.

Under vårterminen 2020 ges Människorättskliniken som ett valbart spår inom ramen för kursen Konstitutionell rätt 30 HP och i samarbete med Civil Rights Defenders
 

Människorättskliniken 2019

Människorättskliniken kommer under höstterminen 2019 att delas in i två spår: ett allmänt MR-spår och ett spår med inriktning mot migrationsrätt. Den allmänna MR-kliniken kommer att ske i samarbete med Civil Rights Defenders, och migrationsrättskliniken i samarbete med Rådgivningsbyrån. De studenter som kommer att gå fördjupningskursen i migrationsrätt under B-perioden på HT19 kommer ges företräde till migrationsrättskliniken. Det är också möjligt att delta i kliniken inom ramen för kursen Examensarbete i form av praktik.

Alla studenter kommer att följa ett gemensamt schema i början på HT19. Huvuddelen av det schemalagda arbetet kommer äga rum under terminens A-period. Parallellt med detta kommer studenterna att delas in i två grupper beroende på vilket spår som studenterna följer. Migrationsrättskliniken ges som ett pilotprojekt denna termin och deltagande ger således inga högskolepoäng. Inte heller deltagandet i den allmänna MR-kliniken ger några högskolepoäng HT19 eftersom den inte ges inom ramen för en fördjupningskurs denna termin. Vi har anpassat arbetsinsatsen efter detta. Studenter kan räkna med ca 4-5 timmars arbetsinsats per vecka för kliniken, men eftersom kliniken löper under hela terminen kan intensiteten i arbetet variera under terminen.

Sök till höstterminens klinik

För att delta i människorättskliniken ska du ha avslutat T6 eller motsvarande. Skicka en intresseanmälan inklusive ett personligt brev i vilket du anger varför du vill delta i kliniken, samt vilket spår du föredrar, tillsammans med ett skrivprov (på engelska eller svenska) och betygslista till anna.jonsson_cornell@jur.uu.se senast den 1 augusti 2019.

Deltagandet i höstens människorättsklinik ger inga högskolepoäng. Du kan dock delta i kliniken inom ramen för examensarbetet i form av praktik. Om du önskar använda denna möjlighet vänligen ange det i din intresseanmälan.   Anmälningsinformation

Kliniken består av workshops som introducerar studenterna till avancerat praktiskt juridiskt skrivande, strategiskt påverkansarbete, samt etiska frågor. Parallellt med dessa workshops, som leds av forskare och lärare vid Juridiska institutionen kommer studenterna arbeta med konkreta juridiska frågor och ärenden nära våra externa samarbetspartners. Alla frågor ska ställas till anna.jonsson_cornell@jur.uu.se.